Ajaloost

Pärnu-Jaagupi rahvamaja8. juulil 1933.aastal toimus Jakobi koolimajas Jakobi Hariduse Seltsi Kodu ehitustöö väljapakkumine. Ehitamise sai oma kätte Mihkel Jürisson 785 krooni eest. Ehitati J. Laasi valmistatud plaani järgi, see  läks maksma 6000 krooni ümber.
Maja avamine toimus pühapäeval, 23. septembril 1934.aastal kell 14.00.

Avaaktusel kanti seltsi koori poolt ette laulud “Eesti lipp” ja “Priiuse hommikul”. Järgnesid sõnavõtud ja tervitused. Avatseremoonia lõppes peoõhtuga, kus seltsi näitetrupp kandis ette E. Vilde näidendi “Pisuhänd”

Maja hävis tules 25. aprillil 1953.aastal. Alles jäi vaid praegune puidust osa.

Hoone taastati 1954.aastal. Endise kahekordse puitosa asemele ehitati ühekordne kiviosa.

2003.aasta sügisel alustas Pärnu-Jaagupi Rahvamaja uut hooaega seest täielikult renoveeritud ruumides. Maja 70. juubeliks lõpetatati ka välitööd.