Mälumäng

Osa võivad võtta kõik asutuste ja sõpruskondade võistkonnad. Võistkond koosneb viiest liikmest. Liikmeid on lubatud vahetada. Mälumängu viib läbi Jaan Allik.

Mälumängu punktitabel 2020/2021

  09.10.2020 13.11.2020
1) Libatse 8  
2) Meie Maja 15  
3) Halinga OÜ 9  
4) Tulnukad 17  
5) Viola Lill 12  
6) Luuk 14  
7) Sinkarid 7  
8) Näitering 4  
9) Vaheka 19  
10) Akadeemia 31  
11) Sõbrad 6  
12) Pritsumehed 26  
13) VV 21